Welkom bij het Steunpunt Archeologie & Monumentenzorg Limburg

Wij bieden ondersteuning aan gemeenten en een platform voor betrokken partijen op het gebied van archeologie, monumentenzorg en cultuurhistorie in Limburg.

Op deze website treft u actuele informatie met betrekking tot archeologie, monumentenzorg en cultuurhistorie in Nederland en specifiek in de provincie Limburg.

SAM Limburg is als Steunpunt ondergebracht in het Huis voor de Kunsten Limburg in Roermond en wordt gefinancierd door de Provincie Limburg.

Nieuws

24-03-2023

Pro­vin­cie steunt trans­for­ma­tie In­sti­tuuts­ter­rein ge­meen­te Maas­gouw

Donderdag 23 maart 2023 ondertekenden gedeputeerde Lia Roefs en wethouder Tim Snijckers de samenwerkingsagenda binnen het…
Lees verder...
14-03-2023

Erf­goed­LAB Lim­burg van start met drie lo­ca­ties

ErfgoedLAB Limburg gaat de komende periode aan de slag met drie geselecteerde locaties. Te weten: Kasteel Mheer, Kasteel…
Lees verder...
09-03-2023

Ont­zor­gings­pro­gram­ma Maat­schap­pe­lijk Vast­goed

Eigenaren van klein maatschappelijk vastgoed kunnen sinds 2021 hulp krijgen van de Provincie Limburg voor het…
Lees verder...
07-03-2023

ErfgoedLAB van start!

De Provincie Limburg is in 2019 gestart met de inzet van een nieuw instrument voor het behoud en herwaardering van de…
Lees verder...
02-03-2023

Pro­vin­cie Lim­burg en ge­meen­te Ven­lo in­ves­te­ren in be­houd van Kloos­ter­dorp Steyl

Op 1 maart 2023 ondertekenen gedeputeerde Geert Gabriëls, de gemeente Venlo en Rijksdienst voor het Cultureel…
Lees verder...
Pagina 1 / 405

Agenda

23-03-2023

Limburgse incompanycursus Vergunningverlening

De Erfgoedacademie organiseert samen met het Steunpunt Archeologie & Monumentenzorg een driedaagse incompanycursus…
Lees verder...
15-04-2023

Stroomafwaarts. Een geschiedenis van vondsten uit de Maas

Op zaterdag 15 april wordt de nieuwe wisseltentoonstelling van het Historiehuis geopend, ‘Stroomafwaarts’.…
Lees verder...
20-04-2023

Kick-off bijeenkomst Interreg VI A

Begin 2023 is het Kleinprojectenfonds van het Interreg VI A-programma van start gegaan. In de eerste weken van het jaar…
Lees verder...