09-03-2023

9 maart, 23 maart en 6 april 2023

Limburgse incompanycursus Vergunningverlening

De Erfgoedacademie organiseert samen met het Steunpunt Archeologie & Monumentenzorg een driedaagse incompanycursus Vergunningverlening in Limburg. Deze zal op donderdag 9 maart in Venlo, 23 maart in Sittard-Geleen en op 6 april in Maastricht (onder voorbehoud) plaatsvinden.

Voor het wijzigen van gebouwd of aangelegd erfgoed is vaak een omgevingsvergunning nodig. Deze cursus is voor diegene die de vergunning verleent of als toezichthouder en/of handhaver een rol speelt. In deze 3-daagse cursus leer je precies hoe je dat doet én wat eraan voorafgaat: van besluitvorming en het opstellen van de vergunning, tot planbegeleiding en handhaving. U krijgt concrete tips en informatie waar je meteen mee aan de slag kunt in je werk. Je werkt ook samen met mensen uit andere organisaties. Zij en je docent vormen een waardevol netwerk. Hier kun je ook na de cursus op terugvallen wanneer je ergens tegenaan loopt of inspiratie wilt delen.

Drieluik Vergunningverlening

In de eerste twee cursusdagen ligt de nadruk op de totstandkoming van een ‘goed’ plan. Tijdens de eerste dag gaat het over de besluitvorming en het opstellen van een degelijke vergunning. Het accent ligt hier meer op de procedure. De tweede dag vooral over de kwaliteit van advisering die noodzakelijk is voor een vergunning. Tijdens de derde dag ligt de nadruk op de uitvoeringspraktijk: te weten de planbegeleiding, toezicht en handhaving. Na voltooiing van de drie dagen heeft u kennis van het restauratieproces (van (goed) plan tot uitvoering) en kunt u eigenaren goed begeleiden in dit proces.

Met dit drieluik willen we voldoen aan de kwaliteitscriteria, die aan overheden en (omgevings) diensten gesteld gaan worden t.a.v. goede uitvoering van de Wabo en de Omgevingswet. Wilt u niet het hele drieluik volgen, dan kunt u de cursusdagen ook los van elkaar volgen.

Voor wie is dit drieluik bedoeld?

Het drieluik is bedoeld voor beleidsmedewerkers, vergunningverleners, toezichthouders en handhavers van gemeenten met beschermde monumenten, voor erfgoedmedewerkers van de provincie en omgevingsdienst.

Resultaat: welke aspecten komen in dit drieluik aan de orde?

 • de procedure van de omgevingsvergunning m.b.t. beschermde monumenten;
 • toelichting op de verschillende procedure aspecten;
 • spelregels van vergunningvrij en vergunningplichtige werkzaamheden;
 • juridische aandachtspunten, jurisprudentie, reikwijdte van de (omgevings)vergunning;
 • relatie met andere regelgeving, zoals ruimtelijke ordening;
 • de inbreng van verplichte adviezen in combinatie met de belangenafweging;
 • hoe ziet een werkbare (voor alle direct betrokkenen) omgevingsvergunning eruit?;
 • relevante actualiteiten Omgevingswet;
 • gezamenlijk oefenen met praktijkcases;
 • kwaliteit in de keten van vergunningverlening, toezicht en handhaving;
 • juridische en bestuurlijke mogelijkheden voor toezicht op en handhaving van de instandhouding van monumenten;
 • kennis en inzicht in de uitvoering van een plan;
 • herkennen en erkennen van erfgoedwaarden in de uitvoering van werkzaamheden aan monumenten;
 • hoe te handelen bij onverwachte (archeologische) vondsten;
 • op welke wijze controle te houden op de uitvoering van nadere voorwaarden;
 • toezichtsaspecten met betrekking tot beschermde gezichten, ruimtelijke waarden en bestemmingsplannen

Wanneer?

Vergunningverlening I: totstandkoming van de vergunning: 9 maart in Venlo
Vergunningverlening II: adviseren over kwaliteit: 23 maart in Sittard-Geleen
Vergunningverlening III: toezicht en handhaving: 6 april in Maastricht (onder voorbehoud)

Prijs

De cursus kost 550 euro voor het hele pakket, en 200 euro per module.

Deelname

Mocht u willen deelnemen aan deze cursus meld u dan aan op de website van de Erfgoedacademie:

Bron: SAM-Limburg/Door Marion Zijlema

Laatst bewerkt: 23-12-2022