Netwerkdag Erfgoed SAM-Limburg 2022

Op donderdag 29 september a.s. organiseerde het Steunpunt Archeologie & Monumentenzorg een netwerkdag voor erfgoedambtenaren en (restauratie-)architecten. Deze dag waren we te gast in de gemeente Landgraaf waar het ochtendgedeelte heeft plaatsgevonden in de Winselerhof. 's Middags was er gelegenheid om deel te nemen aan een excursie naar het Woonwijzerhuis en Slot Schaesberg. Het programma was als volgt:

Programma

9:00 uur             INLOOP

9:30 uur             Welkom door wethouder Stijn Kropman, wethouder Erfgoed en Archeologie gemeente Landgraaf

9:40 uur             "Provinciale Subsidieregelingen Erfgoed", door Anita Janssen, beleidsmedewerker Provincie Limburg

9:50 uur             "Financieringsmogelijkheden voor het verduurzamen van monumenten" door Remco Vos, accountmanager Restauratiefonds

10:00 uur           "Verduurzamen van monumenten" door Kirsten Akkermans, hoofd bedrijfsvoering Monumentenwacht Limburg

10:20 uur           PAUZE

10:35 uur           "Erfgoed en duurzaamheid" door Hans de Witte, specialist erfgoed en duurzaamheid Rijkdienst voor het Cultureel Erfgoed

11.05 uur           "Tien jaar regio-archeologie in Parkstad: evaluatie en toekomst" door Hilde Vanneste, regio-archeoloog Parkstad

11:20 uur           "Erfgoed verbindt" door Jo Nievelstein, gemeente Landgraaf

11:45 uur           "Film Woonwijzerhuis en toelichting" door Richard Veldhuizen van woningcorporatie HEEMWonen

12:00 uur           LUNCH

13:00 uur           Vertrek bus

13:30 uur           Rondleiding Woonwijzerhuis door Richard Veldhuizen

14:30 uur           Vertrek bus

15:00 uur           Rondleiding Slot Schaesberg

16:30 uur           Vertrek naar Winselerhof

17:00 uur           EINDE DAG

Middagexcursie

In oktober 2021 organiseerde SAM-Limburg een webinar met als onderwerp mijnkoloniën. Deze oude wijken die vaak de enige overblijfselen vormen van het mijnverleden van Limburg, zijn vaak aan renovatie of aan verduurzaming toe. Nu gingen we op bezoek bij een verduurzaamd voorbeeldhuis. In het WoonWijzerHuis in het Lauradorp in Landgraaf zijn zoveel mogelijk energiebesparende maatregelen getroffen. Ook is er een stappenplan/menu gemaakt met maatregelen waaruit de bewoners kunnen kiezen als ze hun huis willen verduurzamen.

Daarna gingen we naar Slot Schaesberg waar we een rondleiding krijgen. Stichting Landgoed Slot Schaesberg heeft tot doel om Kasteel Schaesberg en de bijbehorende Slothoeve op historisch en wetenschappelijk verantwoorde wijze te herbouwen en het omliggende gebied opnieuw in te richten. Het slot is zowel een cultuurhistorische publieksattractie als een locatie voor opleiding en scholing ter bevordering van ambachtelijke vakkennis.  Een belangrijk onderdeel van het herbouwplan is het creëren van opleidingsplaatsen en het op lange termijn ontwikkelen van een kenniscentrum voor de her- en restauratiebouw. Voor het leerlingwezen in de bouwsector levert het project Slot Schaesberg jarenlang stageplaatsen op. Leerlingen worden begeleid en onderwezen door professionals die bij het project Slot Schaesberg in dienst zijn.

Voor wie?

Deze bijeenkomst was bedoeld voor alle Limburgse gemeenteambtenaren die betrokken zijn bij erfgoed en verduurzaming. Dat betreft niet alleen de erfgoedambtenaar, maar ook de collega’s op andere afdelingen. Daarnaast zijn ook (restauratie-)architecten welkom.

Waar?

Winselerhof
Tunnelweg 99
6372 XH Landgraaf

Kosten

Er zijn geen kosten aan deze dag verbonden.

Aanmelden

De aanmelding voor de netwerkdag is gesloten.

Bron: SAM-Limburg/Door Marion Zijlema

29-09-2022

Laatst bewerkt: 16-06-2023