Reageren op erfgoedbeleid: Eindrapport ‘Beleidsdoorlichting Erfgoed’

Zo vaak zijn ze er niet, de momenten waarop er gereageerd kan worden op het erfgoedbeleid van de overheid. Met het verschijnen van het Eindrapport ‘Beleidsdoorlichting Erfgoed’ kan het weer. Het rapport bevat een doorlichting van de doeltreffendheid en doelmatigheid van het Erfgoedbeleid. Het gaat om de periode vanaf 2016 tot en met 2021. Leden van de tweede kamer mogen schriftelijke vragen insturen die dan door de minister beantwoord moeten worden.

Wat ons opviel aan het rapport waren de ‘specifieke aandachtspunten’ en dan speciaal die over de ondersteuning van de gemeenten. Veel problemen waarover de Erfgoedstem bericht, zijn te herleiden tot het onvoldoende functioneren van de gemeente. De grote thema’s zoals behoud, handhaving, herbestemming, duurzaamheid of bijvoorbeeld inclusiviteit eindigen vaak op het bordje van de gemeente, terwijl zij daar niet voldoende capaciteit voor hebben. Zij hebben te weinig personeel en daarnaast is de doorloopsnelheid van personeel hoog.

Kom zelf in actie

Dit moment van beleidsdoorlichting is één van die schaarse momenten waarop zo’n probleem effectief in Den Haag aangekaart kan worden. De weg daarnaartoe loopt via de kamerleden die namens hun fractie woordvoerder zijn voor cultuur (en erfgoed). Zij gaan straks met de minister in discussie over het beleid en wat er anders zou moeten. De kamerleden zijn gewoon te benaderen, vaak direct (als je weet wie het zijn) of anders via de fractiesecretariaten van de partij waartoe ze behoren (woordvoerders cultuur).

Bron: de Erfgoedstem

13-10-2022

Laatst bewerkt: 14-10-2022