Opening van het New Regional Bauhaus op 1 september 2023 in Heerlen/NL

Met de lancering van het "New Regional Bauhaus" in Heerlen zet de RWTH Aken een veelbelovende stap om het potentieel van samenwerking in de Euregio Maas-Rijn te benutten.

In een markant jong monumentaal gebouw, dat een decennium lang de thuisbasis was van de ‘Internationale Bau Ausstellung (IBA) Parkstad Limburg’ gaan studenten, docenten en onderzoekers van de hele wereld op deze centrumlocatie werken aan toekomstplannen voor de leefomgeving. Deze verbinding vormt een belangrijk fundament en symbool voor de samenwerking tussen de regio’s in de buurlanden.

Na meer dan drie jaar Duits-Nederlandse samenwerking en kennisuitwisseling met Parkstad Limburg op het gebied van ruimtelijke plan- en strategieontwikkeling voor Zuid-Limburg en het Rheinische Revier is de oprichting van een ‘dependance’ van het Instituut voor Stedenbouw en Europese Urbanistiek in Heerlen een logische en veelbelovende nieuwe stap.

Het gebouw fungeert als een lokale, regionale en internationale ontmoetingsplaats voor actuele vraagstukken op het gebied van ruimtelijke kwaliteit, duurzaamheid en inclusie (afgestemd op de agenda van het EU-initiatief ‘New European Bauhaus’).

Dit "New Regional Bauhaus" maakt tevens onderdeel uit van de nieuw opgerichte "UNESCO-Leerstoel voor Cultureel Erfgoed en Stedenbouw" aan de RWTH Aken.

07-08-2023

Laatst bewerkt: 07-08-2023