Kaartbijlage 2: Het Genneperhuis en omgeving anno 1641

Schaal 1:12.500

Beschrijving


Kaartbijlage bij RAAP-rapport 1644 "Op een terras langs de Maas. Een archeologische verwachtings- en beleidsadvieskaart voor de gemeenten Gennep, Mook en Middelaar en Bergen"

Trefwoorden


Document gegevens


Eigenaar SAM Limburg
Email steunpunt@sam-limburg.nl
Tel 0475 399 281
Auteur M. Verhoeven & G.R. Ellenkamp
Publicatiejaar 2006
Laatst geüpload 28 April 2015 12:24
Bestand .pdf - 2,70 MB