Kaartbijlage II-7A: Cultuurhistorische waardenkaart

Schaal 1:15.000

Beschrijving


Kaartbijlage bij RAAP-rapport 1952: "Een archeologische verwachtings- en beleidsadvieskaart voor de gemeente Leudal"

Document gegevens


Eigenaar SAM Limburg
Email steunpunt@sam-limburg.nl
Tel 0475 399 281
Auteur dr. M. Verhoeven, ir. G.R. Ellenkamp & drs.ing. D.M.G. Keijers
Publicatiejaar 2010
Laatst geüpload 18 May 2015 15:08
Bestand .pdf - 3,39 MB
Versie 22 maart 2010