Kaartbijlage II-7B: Cultuurhistorische waardenkaart

Schaal 1:15.000

Beschrijving


Kaartbijlage bij RAAP-rapport 1952: "Een archeologische verwachtings- en beleidsadvieskaart voor de gemeente Leudal"

Document gegevens


Eigenaar SAM Limburg
Email steunpunt@sam-limburg.nl
Tel 0475 399 281
Auteur M. Verhoeven, G.R. Ellenkamp & D.M.G. Keijers
Publicatiejaar 2010
Laatst geüpload 18 May 2015 15:15
Bestand .pdf - 2,17 MB
Versie 22 maart 2010