Kaartbijlage 4a: Archeologische vindplaatsen: complextype en periode. Deelkaart gemeente Nuth

Schaal 1:10.000

Beschrijving


Kaartbijlage bij RAAP-rapport 1483: "Hoog, middelhoog en laag
Een archeologische verwachtings- en cultuurhistorische advieskaart voor de gemeente Nuth"

Document gegevens


Eigenaar SAM Limburg
Email steunpunt@sam-limburg.nl
Tel 0475 399 281
Auteur M.P.F. Verhoeven
Publicatiejaar 2007
Laatst geüpload 18 May 2015 15:32
Bestand .pdf - 5,60 MB
Versie juni 2007