Ontwerpbesluit Kwaliteit Leefomgeving

Bijlage 5

Beschrijving


Ontwerpbesluit met regels over de kwaliteit van de fysieke leefomgeving en de uitoefening van taken en bevoegdheden (Besluit kwaliteit leefomgeving).

Document gegevens


Eigenaar SAM Limburg
Email steunpunt@sam-limburg.nl
Tel 0475 399 281
Auteur Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Publicatiejaar 2016
Laatst geüpload 23 November 2016 11:53
Versie 1 juli 2016