Ontwerpbesluit activiteiten leefomgeving beantwoording Tweede Kamer

Bijlage

Beschrijving


Minister Schultz van Haegen (IenM) beantwoordt schriftelijke vragen van de Tweede Kamer over het ontwerp-Besluit activiteiten leefomgeving.

Document gegevens


Eigenaar SAM Limburg
Email steunpunt@sam-limburg.nl
Tel 0475 399 281
Auteur Ministerie van Infrastructuur & Milieu
Publicatiejaar 2016
Laatst geüpload 23 November 2016 14:34
Versie 18 november 2016