Inventarisatie publieksbereik archeologie in Nederland

Eindrapportage

Beschrijving


De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) heeft de Tweede Kamer toegezegd
om de Erfgoedwet op het onderdeel archeologie te evalueren. Daarin dient ook het publieksbereik
van archeologie aan de orde te komen. Een actueel totaaloverzicht van het publieksbereik van archeologie in Nederland ontbreekt.

Document gegevens


Eigenaar SAM Limburg
Email steunpunt@sam-limburg.nl
Tel 0475 399 281
Auteur René Goudriaan, Lotte Hopstake, Arjun Swami-Persaud en Tammo Zijlker
Publicatiejaar 2021
Laatst geüpload 08 July 2021 11:04
Versie definitief