Kaartbijlage 4a: Archeologische verwachtings- en advieskaart: locatie van vindplaatsen. Deelkaart gemeente Voerendaal

Schaal 1:10.000

Beschrijving


Kaartbijlage bij RAAP-rapport 1483: Hoog, middelhoog en laag. Een archeologische verwachtings- en cultuurhistorische advieskaart voor de Parkstad Limburg gemeenten en de gemeente Nuth

Document gegevens


Eigenaar SAM Limburg
Email steunpunt@sam-limburg.nl
Tel 0475 399 281
Auteur M.P.F. Verhoeven
Publicatiejaar 2007
Laatst geüpload 10 June 2015 11:22
Bestand .pdf - 6,25 MB