Omgevingsbeleidsplan voor zonneparken in de gemeente Beek

Beschrijving


Dit beleid zorgt voor een beleidsmatig toetsings- en afwegingskader, waarbij onder andere gekeken wordt naar de ruimtelijke impact, duurzaam ruimtegebruik, de kwaliteit van het landschap en de bebouwde omgeving, het milieu, ecologische aspecten en uiteraard andere bijzonderheden om uiteindelijk te kunnen bepalen waar en onder welke voorwaarden dergelijke zonneparken kunnen worden gerealiseerd. Daarnaast is van belang wat er gaat gebeuren met een perceel na beëindiging van een zonnepark.

Document gegevens


Eigenaar SAM Limburg
Email steunpunt@sam-limburg.nl
Tel 0475 399 281
Auteur Raadswerkgroep Energietransitie Beek
Publicatiejaar 2020
Laatst geüpload 02 February 2022 14:15
Bestand .pdf - 2,91 MB
Versie Definitief