Tweede partiële herziening Structuurvisie Weert 2025

Beschrijving


O.a. het uitwerken van locaties waar grootschalige zonneparken worden toegelaten. De gemeente heeft de ambitie om in 2050 energieneutraal te zijn en om in 2020 een aandeel van 14% duurzaam opgewekte energie te produceren. De mogelijkheden in deze structuurvisie dragen daaraan bij.

Document gegevens


Eigenaar SAM Limburg
Email steunpunt@sam-limburg.nl
Tel 0475 399 281
Auteur Gemeeente Weert
Publicatiejaar 2017
Laatst geüpload 03 February 2022 13:49
Bestand .pdf - 218,72 KB
Versie 20 sept. 2017