Infoblad participatie en communicatie

Beschrijving


Informatieblad over participatie en communicatie in het kader van Structuurvisie Ondergrond.

Document gegevens


Eigenaar SAM Limburg
Email steunpunt@sam-limburg.nl
Tel 0475 399 281
Auteur Ministerie van I&M, Ministerie van EZ
Publicatiejaar 2014
Laatst geüpload 24 June 2015 13:46
Versie 18-07-2014