Erfgoed telt

De betekenis van erfgoed voor de samenleving

Beschrijving


Brief over het beleid tot 2021 op het gebied van erfgoed.
Doelen kabinetsbeleid erfgoed. In deze kabinetsperiode is er € 325 miljoen beschikbaar. Met dit geld wil het kabinet het erfgoed: voor de huidige generatie en toekomstige generaties behouden; in de leefomgeving van mensen positioneren; in de maatschappij onder de aandacht brengen.

Document gegevens


Eigenaar SAM Limburg
Email steunpunt@sam-limburg.nl
Tel 0475 399 281
Auteur Minister van Engelshoven
Publicatiejaar 2018
Laatst geüpload 25 June 2018 10:46
Versie definitief