Visie erfgoed en ruimte

Beleidsvisie Kiezen voor karakter

Beschrijving


In 'Kiezen voor karakter, Visie erfgoed en ruimte' schetst het kabinet haar visie op het borgen van onroerend cultureel erfgoed in de ruimtelijke ordening. De modernisering van de monumentenzorg wordt hiermee voortgezet.

Document gegevens


Eigenaar SAM Limburg
Email steunpunt@sam-limburg.nl
Tel 0475 399 281
Auteur Het Rijk
Publicatiejaar 2011
Laatst geüpload 10 March 2015 15:39
Versie 15-06-2011