Archeologische bedrijven

Sinds de jaren ’90 van de vorige eeuw is de Nederlandse archeologische sector geprivatiseerd en hebben vele archeologische bedrijven zich op een vrije archeologische markt begeven. In de provincie Limburg zijn een aantal archeologische bedrijven actief. Deze bedrijven leveren diensten op het gebied van advisering, presentatie, specialistisch onderzoek, archeologisch veldwerk (verkenningen en opgravingen) en technische ondersteuning.

Ondernemers in Archeologie

Veel archeologische bedrijven die de Nederlandse markt tot hun werkterrein hebben, zijn aangesloten bij de Vereniging Ondernemers in Archeologie (VOiA). De VOiA is opgericht in 2001 om de belangen van archeologische bedrijven te behartigen. Op de website van de VOiA staat een lijst met adresgegevens van alle bedrijven die zijn aangesloten bij de VOiA en hun specialisaties en werkterreinen.
Een andere branchevereniging is de Nederlandse Vereniging van Archeologische Opgravingsbedrijven (NVAO). Zij behartigt de belangen van haar leden en is een aanspreekpunt voor alle spelers in het archeologische bestel wat betreft uitvoerend archeologisch onderzoek. 

Offertes aanvragen bij archeologische bedrijven

Het laten opstellen van één of meerdere (vrijblijvende) offerte(s) duurt doorgaans ongeveer één of twee weken. In een archeologische offerte behoort, naast de tarieven en kostprijs, ook een goed onderbouwd plan van aanpak voor het uit te voeren onderzoek aanwezig te zijn. Dit plan van aanpak kunt u gebruiken om verschillende offertes te vergelijken op inhoud. 
Wanneer u naast een archeologisch (bodem)onderzoek ook bijv. een milieukundig bodemonderzoek, een onderzoek naar draagkracht (sondering), een geohydrologisch onderzoek of een onderzoek naar flora- en fauna, luchtkwaliteit of geluid moet laten uitvoeren, doet u er verstandig aan bij bedrijven te informeren naar de mogelijkheden om de onderzoeken zoveel mogelijk gecombineerd – en dus goedkoper – uit te laten voeren. Door op deze manier archeologie in een vroeg stadium in de planvorming te betrekken worden bovendien veel problemen voorkomen. Het bouwplan kan indien nodig nog op archeologische gegevens worden aangepast en vertraging kan worden voorkomen. 
Wanneer u bij het beoordelen van offertes ergens niet uit komt, kunt u als gemeente voor advies contact opnemen met SAM Limburg. U kunt natuurlijk ook terecht bij de bedrijven zelf of bij een onafhankelijk archeologisch adviesbureau. Laatst bewerkt op 13-11-2020