Archeologische werkgroepen

Hieronder zijn de Limburgse archeologische werkgroepen bij elkaar geplaatst. Zij zijn vaak onderdeel van een heemkundige vereniging.

Archeologiestichting ‘Dokter Beckers - Pater Munsters’

De historie van de gemeente Stein wordt mede door de Archeologiestichting ‘Dokter Beckers - Pater Munsters’ bewaard voor ons nageslacht. De Stichting beheert een museum, met daarin onder andere de Kasteelcollectie Stein en de collecties van de amateur-archeologen Dokter Beckers en Pater Munsters. De Stichting onderhoudt voorts een website met daarop allerlei informatie met betrekking tot de archeologie en geschiedenis van Stein.

Archeologische Werkgroep Philips van Horne

De Archeologische Werkgroep Philips van Horne (o.l.v. Gerrit Hasendonckx) organiseerde dertig jaar lang opgravingen voor de leerlingen van de scholengemeenschap Philips van Horne in Weert. De Archeologische Vereniging Philips van Horne is de opvolger van deze Werkgroep en organiseert jaarlijks opgravingen voor leden.

Archeologische Werkgroep Heemkundevereniging Roerstreek (HVR)

Een van de werkgroepen binnen de Heemkundevereniging Roerstreek

Archeologische Werkgroep Echter Landj (AWEL)

Een van de werkgroepen binnen Echter Landj

Archeologische Werkgroep Helden

Archeologische Werkgroep Kerkrade

Archeologische Werkgroep Landgraaf

Archeologische Werkgroep Landgraaf is ontstaan vanuit de interesse voor Landgraafs lokaal archeologisch erfgoed maar zeer zeker ook vanwege de kwetsbaarheid ervan. De leden van de werkgroep fungeren als 'de ogen en oren' van de gemeente Landgraaf bij het waken van het Landgraafs bodemarchief.

Archeologische Werkgroep Maas- en Swalmdal

De werkgroep archeologie voert onder professionele leiding en in overleg met de gemeente opgravingen uit binnen haar studiegebied Maas en Swalmdal. Al deze vondsten en gegevens worden geregistreerd, getekend en gefotografeerd. De uitwerking wordt in een verslag en/of een artikel in het jaarboek voor derden gepresenteerd.

Archeologische Werkgroep Vaals e.o

ArcheoValk (Stichting Archeologische Werkgroep Valkenburg aan de Geul)

Archeologische Werkgroep Venray

Stichting Archeologisch Onderzoek Venlo

Stichting Romeinse Brug Maastricht (S.R.B.M.)

De Stichting Romeinse Brug Maastricht heeft als doelstelling de restanten van de Romeinse brug, die op de bodem van de rivier de Maas te Maastricht liggen, te beschermen en gedeeltelijk te bergen. De Romeinse brug is het kernmonument van Maastricht, waaraan de stad zijn ontstaan, maar ook zijn naam - (Mosae) Trajectum - te danken heeft. In 2005 werd langs de Maas 'D’n Obelisk' en een informatiezuil geplaatst ter herinnering aan de restanten van de Romeinse Brug op de Maasbodem.

Stichting Streekarcheologie Peel, Maas en Kempen

Stichting Streekarcheologie Peel, Maas en Kempen kent de volgende doelstellingen. Zij wil een klankbord vormen voor de archeologie in de regio Midden-Limburg; kennis bevorderen door het organiseren van lezingen en cursussen; publicaties uitbrengen over vondsten en opgravingen; meewerken aan het behoud van archeologische objecten en onder leiding van beroepsarcheologen meewerken aan opgravingen.

Werkgroep Archeologie Sittard (W.A.S.)Laatst bewerkt op 05-03-2015