Gemeentelijk erfgoedbeleid

In het kader van de heroriëntering ruimtelijke ordening krijgt u als gemeente steeds meer eigen verantwoordelijkheid bij ruimtelijke ontwikkelingen. Gemeentelijk erfgoedbeleid omvat meer dan alleen het uitvoeren van rijkstaken.

Welke instrumenten zijn voorhanden voor uitvoering van goed erfgoedbeleid? Denk bijvoorbeeld aan een eigen erfgoedverordening, de inzet van de monumentencommissie/commissie ruimtelijke kwaliteit, de invulling van de financiële paragraaf en vooral de samenwerking met andere beleidsterreinen (intern en extern). En hoe wordt de continuïteit van het ingezette beleid gewaarborgd? Aspecten waar u aan moet denken bij het maken van gemeentelijk erfgoed zijn:

 • erfgoedbeleid: wat wilt en kunt u bereiken?;
 • een stappenplan om te komen tot erfgoedbeleid;
 • analyse en waardering van lokaal erfgoed;
 • een beleidsnota voor erfgoedbeleid;
 • erfgoedbeleid en financiën;
 • hoe om te gaan met immaterieel erfgoed;
 • samenwerking met andere beleidsterreinen;
 • communicatieplan (intern en extern);
 • erfgoedparticipatie.

Op deze website wordt voor erfgoedbeleid onderscheid gemaakt tussen vier beleidsterreinen:

 • Archeologie
 • Bouwhistorie
 • Cultuurhistorie
 • Monumentenzorg

Kijk op deze webpagina's voor meer informatie.Laatst bewerkt op 05-09-2019