Gemeenten

De provincie Limburg heeft 31 gemeenten, die elk een afzonderlijk erfgoedbeleid voeren. 

Hieronder zijn alle gemeenten op alfabetische volgorde gerangschikt met de volgende gegevens:

  • Postadres en bezoekadres gemeente
  • Contactpersonen voor archeologie en monumentenzorg
  • Monumentencommissie

Daarnaast zijn op de documentenpagina opgenomen:

  • Erfgoedverordening
  • Archeologische verwachtings- en beleidsadvieskaart

 Laatst bewerkt op 12-05-2015