Erfgoedwebsites

Erfgoed algemeen

Erfgoedhuis Weert Het Erfgoedcluster is een gemeentelijk organisatie en omvat het Gemeentearchief Weert en het Gemeentemuseum Jacob van Horne.
Erfgoedportaal Limburg  In één overzicht toegang tot ALLES over erfgoed in Limburg. De belangrijkste websites, musea, verenigingen en instellingen op een rij.
Serviceloket de Domijnen Het Serviceloket Cultuurparticipatie probeert instellingen, verenigingen en individuen met elkaar te verbinden.

Archeologie

Archeoforum Internetblad over prehistorische archeologie
Archeogeolab Palaeolithic and quaternary research in the European loess belt
ArcheoHotSpots De website van het ArcheoHotspots project, gestart 2014
Archeologie leeft Hoe bereikt archeologie met succes het publiek? Laat je inspireren door out of the box #archeosuccessen & interviews en gebruik inspiratie & tools bij het organiseren van een activiteit.
ArcheologieNederland Hier kunt u terecht voor informatie over de klassieke archeologie in Nederland. Zo verzamelen wij informatie over opgravingen, archeologische vondsten, tentoonstellingen en musea, vacatures en opleidingen archeologie.  
Archeologieonline Deze website bevat dagelijks archeologisch nieuws, achtergrond over opgravingen, archeologen van prehistorie en oudheid tot het heden en artikelen uit oude jaargangen van Archeologie Magazine
Archeologie op de kaart Op deze website kun je kennismaken met de archeologie van heel Nederland. Voor 10 perioden uit de Nederlandse archeologie is een aantal bijzondere vondsten 'op de kaart gezet'. Iedere periode heeft een eigen landkaart die laat zien hoe Nederland er in die tijd uitzag, zodat je kunt zien hoe het landschap sinds de prehistorie is veranderd.
Archeologie op school Aan de slag met archeologie op school? Op deze website vind u allerlei informatie over archeologische erfgoededucatie. Deze site is ontwikkeld door de landelijke werkgroep voor archeologische erfgoededucatie van de AWN, vereniging van vrijwilligers in de archeologie.
Archeologie.startpagina.nl Alles over archeologie op een rijtje
Archeologische kaart militair erfgoed De online kaart geeft een overzicht op kleine schaal van gebieden in Nederland waar archeologische resten worden verwacht van oorlog, defensie en andere militaire activiteiten.
Archeonieuws Archeologisch nieuws uit landelijke/regionale kranten
Archeos.nl Nederlandse archeologie voor op school
Bandkeramiek Ontdek in deze website alles wat je wilt weten over deze Limburgse oerboeren
Expeditie Limburg - ontdek het verleden Website m.b.t. TV-serie over archeologische opgravingen in Limburg, die wordt geproduceerd in het kader van de Culturele Biografie Limburg
Inheritage Europe Op deze site bevindt zich een nieuwsmagazine over erfgoedinterpretatie en communicatie van archeologie, historische steden, gebouwen, landschappen en sites.
Kennis voor collecties: archeologie Op het gebied van archeologisch roerend erfgoed verricht de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed veel onderzoek aan archeologische vondsten en ontwikkelt de dienst nieuwe onderzoekstechnieken en -methoden.
Landgebruik in Lagen Deze applicatie laat het landgebruik in Nederland zien gedurende vier perioden uit het verleden. Hiermee kan de archeologische verwachting van een gebied worden vastgesteld.
Langs Limburgse Wegen Hier liggen duizenden plekken met een rijke geschiedenis. Sommige voor iedereen zichtbaar, andere goed verborgen. Ontdek in deze website de geschiedenis van de belangrijkste historische wegen van Limburg en het erfgoed dat er langs ligt.
mOERVELD Dit is het educatief buitencentrum waar kinderen (maar ook volwassenen) ervaren hoe het vroeger was, hoe de tijd van onze voorouders er uit zag en voelde.
Nederlandse Onderzoeks Agenda Archeologie
NVvA Nederlandse Vereniging van Archeologen
Opgraven Archeologiewebsite voor de jeugd (9-18 jaar) door de NJBG
Stichting Archeologie & Publiek De Stichting Archeologie & Publiek wil een platform zijn voor iedereen die zich met de overdracht van archeologie aan publiek bezig houdt (al dan niet op professionele basis) of zich betrokken voelt bij het onderwerp.
VAEE Vereniging voor Archeologische Experimenten en Educatie is het Nederlandse platform voor alle geïnteresseerden in archeologische experimenten en educatie
Via Belgica De Via Belgica weer beleefbaar en zichtbaar maken. Dat is het ambitieuze plan dat de provincie Limburg en de zes gemeenten die (tegenwoordig) langs de weg liggen ter hand hebben genomen.
Via Belgica Digitalis Op deze site vind je alles over de Via Belgica.
Villa Rustica in Voerendaal Website over de Romeinse villa rustica in Voerendaal
VOIA Vereniging van ondernemers in de archeologie
Vuursteenmijnen in Limburg Informatie over de vuursteenmijnen in Rijckholt en Valkenburg aan de Geul

Cultuurhistorie

 

Agrarische landschappenkaart Deze kaart toont de verschillende manieren waarop Nederlanders door de eeuwen heen het landschap voor agrarisch gebruik in cultuur hebben gebracht.
Archiefkaart.nl Gratis identiteitskaart voor archieven
Beeks verleden Dé website waar je snel en gemakkelijk informatie kunt vinden over de geschiedenis van de gemeente Beek
Belvedere Belvedere is rijksbeleid van de Ministeries OCW, VROM, LNV en V&W lopend van 1999 t/m 2009 dat beoogt om de cultuurhistorie meer richtinggevend te laten zijn in de ruimtelijke inrichting van Nederland
CKplus Cultuur en kunst zoeker van Nederland
Cultuurindex Overzicht van de cultuurindex op het gebied van erfgoed
Cultuurwijzer De Cultuurwijzer voor schoolgaand Nederland
De canon van Nederland is bedoeld voor alle geïnteresseerden in de Nederlandse cultuur en geschiedenis, en in het bijzonder voor leerlingen en docenten in midden- en bovenbouw basisonderwijs en onderbouw voortgezet onderwijs
Den Het kennisplatform voor ICT en instellingen voor cultureel erfgoed
Digitale Cartografie Limburg Digitale cartografie is van groot belang voor de landschapsgeschiedenis. Een probleem is vaak dat het moeilijk is kaarten op dezelfde schaal over elkaar heen te leggen. Jan Hartmann heeft voor de commissie Limburgse landschapsgeschiedenis van het LGOG een tool ontworpen, die dit mogelijk maakt.
Erfgoedmonitor De Erfgoedmonitor presenteert onderbouwde feiten en cijfers over het erfgoed in Nederland
HisGis HISGIS is bedoeld voor ieder met interesse in kaarten, historie, huizen, namen, genealogie en grondbezit. 
Inheritage Internationaal platform voor professionals werkzaam in erfgoedcommunicatie
Kaart groen erfgoed Deze kaart bundelt onder meer gebieden met oude boskernen, houtwallen en heggen, rijksbeschermde buitenplaatsen met beschermde groenaanleg, nationale parken en gegevens uit de eerste Nederlandse bosstatistiek.
Kaart van de verdedigingswerken Deze kaart laat de landschappelijke samenhang zien tussen historische militaire linies, gebouwen en inundatiegebieden.
Kaart van de verstedelijking Deze kaart laat zien hoe steden in Nederland zich hebben ontwikkeld van compacte bewoningskernen tot uitgestrekte gesuburbaniseerde gebieden
Kadaster Gegevens over registergoederen en kadastrale kaarten in Nederland
Landschap in Nederland Deze website gaat over het Nederlandse cultuurlandschap. Met cultuurlandschap wordt het landschap bedoeld dat door mensen in het verleden naar hun hand is gezet.
Landschap in Nederland: bronnen en kaarten Hier zijn bronnen en kaarten te vinden die worden gebruikt bij het onderzoek naar cultuurlandschap.
Leader Subsidie voor uw idee. Heeft u een idee om uw leefomgeving en het Zuid-Limburgse landschap te verbeteren? Doe dan mee aan LEADER Zuid-Limburg. Vertel ons uw idee en maak kans op een subsidie om uw plan uit te voeren.
Let op je erfgoed Deze website biedt je de helpende hand om zelf of gezamenlijk aan de slag te gaan met de bescherming van het culturele erfgoed
Militaire landschapskaart Deze kaart laat de landschappelijke samenhang zien tussen historische militaire linies, gebouwen en inundatiegebieden.
MAAK de RUIMTE Verbindt, faciliteert en inspireert burgers, bedrijven en overheden bij hun gezamenlijke zoektocht naar ‘de ideale ruimte’
Watwaswaar Historische informatie over alle plaatsen in Nederland

Monumenten

Archined De architectuursite van Nederland
Duurzame monumentenzorg Deze website bevat de resultaten van het project Duurzame Monumenten. Ze bevat ook een beschrijving van het Consortium Duurzame Monumenten en van het track record dat dat consortium opbouwt
Forten Nederlandse en Belgische verdedigingswerken
Kastelen in Nederland Middeleeuwse kastelen in Nederland
Heilige Huizen Valkenburg Te midden van een schitterende natuur, aan de pelgrimsroute naar Santiago de Compostella, ligt Valkenburg aan de Geul met vele resten uit een religieus verleden en heden. Gedurende meer dan 950 jaar zijn hier kerken, kloosters, kapellen, kruisen en religieuze kunstwerken gebouwd door gelovige bewoners
Het kerkhof van Sint Pieter Op de Berg bij Maastricht Een virtuele rondleiding aangevuld met historische achtergrondinformatie
Herbestemming Met deze website wil het Restauratiefonds initiatiefnemers en betrokkenen van herbestemmingen met kennis en praktijkvoorbeelden ondersteunen bij hun plannen, om zo een bijdrage te leveren aan het in stand houden van monumenten. 
Mergel Onder- en bovengronds valt in Valkenburg te genieten van de Mergelsteen
Ministerie van OCW: bouwkunst
Monumenten Website van het Nationaal Restauratiefonds voor monumenteigenaren
Monumenten Startpagina
Monumententoezicht Deze website ondersteunt gemeentelijke toezichthouders en handhavers bij hun werk. Op de website zijn aanwijzingen te vinden waar op te letten, afkeurcriteria te raadplegen en na te gaan wanneer werkzaamheden tijdens het onderhoud en restauraties van monumenten verkeerd worden uitgevoerd
SKBL Stichting digitaal portaal voor Nederlandse Kastelen, historische Buitenplaatsen en Landgoederen (sKBL). 
Teekens aan de wand De fresco’s van den Middenstand: Muurreclames in Valkenburg aan de Geul
Van Onderop! In 2012 heeft RUIMTEVOLK in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu een kennisprogramma ontwikkeld om kennis en ervaringen rondom bottom-up initiatieven in krimp- en anticipeergebieden op verschillende manieren breed te delen.
Wegwijzer advies gebouwde en groene rijksmonumenten Praktisch hulpmiddel voor gemeenten en omgevingsdienst bij het aanvragen van advies aan de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed voor het verkrijgen van een omgevingsvergunning bij een rijksmonument
Zichtopmaastricht.nl Virtuele tijdreis door Maastricht
De Groene Menukaart Dé manier om alle duurzame mogelijkheden voor jouw historische pand te onderzoeken

Religieus Erfgoed

Glas-in-lood Depot Limburg Bij het Glas-in-lood Depot Limburg kunt u waardevol glas-in-lood aanmelden voor hergebruik of tijdelijke opslag en kijken of er waardevol glas-in-lood beschikbaar is voor een nieuwe toepassing.
Glasmalerei
Kerkgebouwen-in-Limburg
Reliwiki
Website met database van alle in Nederland bekende religieuze gebouwen
Stichting Kerkelijk Kunstbezit Nederland
UelingsheideLaatst bewerkt op 21-07-2016