Huis voor de Kunsten Limburg

Het Steunpunt Archeologie en Monumentenzorg (SAM) Limburg is geen eigen rechtspersoon, maar is ondergebracht bij de Stichting Huis voor de Kunsten Limburg. Het Huis voor de Kunsten Limburg ondersteunt de culturele sector in Limburg. Het  Huis wil als kenniscentrum ondersteuning bieden aan amateurkunsten, erfgoed en professionele kunsten in Limburg.

Naast de vele facilitaire voordelen zit er ook een inhoudelijk voordeel aan de standplaats van SAM in het Huis voor de Kunsten Limburg: het Steunpunt kan gebruik maken van de reeds bij het Huis voor de Kunsten Limburg aanwezige deskundigheid op het gebied van onder meer de monumentenzorg,museale ondersteuning en cultuureducatie. Het HKL heeft sinds januari 2006 14 erfgoedorganisaties onder haar dak, die zich met hart en ziel inzetten om het monumentale erfgoed in Limburg te bewaren, ondermeer de Molenstichting Limburg, de Stichting Limburgse Kastelen, de Boerderijenstichting Limburg, Erfgoedvereniging Heemschut commissie Limburg, de Stichting Ondergrondse Werken (SOW),Stichting Funerair Erfgoed Limburg (SFEL)en het Gilde van Vrijwillige Molenaars afdeling Limburg. Door degrote affiniteit die het Huis voor de Kunsten Limburg met cultureel erfgoed heeft, wordt synergie mogelijk met publieks- en educatieve taken, zowel binnen als buiten het Huis. SAM Limburg streeft naar het zoveel mogelijk gebruik maken van de bestaande capaciteit en deskundigheid van haar partners.

 Laatst bewerkt op 13-05-2015