Beleidsplatform Erfgoed Limburg

Het doel van het platform is het zowel beleidsmatig als archeologisch inhoudelijk bevorderen van samenwerking, deskundigheid en kennisdeling. Daarnaast vindt er in het platform beleidsafstemming plaats met betrekking tot archeologisch onderzoek, het borgen van de archeologie in de ruimtelijke ordening en het benutten van archeologie plaats.

Deelnemers

Limburgse gemeenteambtenaren op de beleidsterreinen van archeologie, cultuurhistorie en monumentenzorg vormen samen het platform. De provincie Limburg en het Steunpunt Archeologie & Monumentenzorg vervullen een faciliterende rol.

Naar Beleidsplatform Erfgoed LimburgLaatst bewerkt op 25-06-2015