Provinciale cultuurlandschaporganisaties

Stichting het Limburgs Landschap

De Stichting het Limburgs Landschap is al sinds 1931 als particuliere natuurbeschermingsorganisatie actief met het beschermen van natuurgebieden in Limburg. Het Limburgs Landschap heeft als doel het veiligstellen van waardevolle landschappen, natuurgebieden en kwetsbaar erfgoed in Limburg. Dit doet de stichting door aankoop van die gebieden met aansluitend het voeren van een uitgekiend beheer. De Stichting beschermt meer dan 8431 ha natuurgebied verdeeld over bijna 60 gevarieerde natuurgebieden. Deze zijn allemaal gastvrij opengesteld. Voorbeelden zijn het Landgoed de Hamert, de Banen, de Bemelerberg, het Beneden-Geuldal en de Boshuizerbergen en het Kaldenbroek. 

Natuur en Milieufederatie Limburg

De Natuur en Milieufederatie Limburg (NMF Limburg) is een onafhankelijk samenwerkingsverband van meer dan 100 lokale en regionale organisatiesnatuur- en milieuorganisaties, belangengroepen en energiecoöperaties in Limburg die de omslag naar een duurzame samenleving willen verwezenlijken. Zij fungeren als het natuur-en milieugeweten van de Limburgse samenleving en willen de besluitvorming op provinciaal en gemeentelijk niveau positief beïnvloeden. Voor inhoudelijke ondersteuning kan daarbij een beroep worden gedaan op het bureau van de Milieufederatie. Op de website van de federatie treft u per regio een overzicht aan van de groepen waarmee samengewerkt wordt. Met ingang van 1 januari 2001 werkt de Natuur en Milieufederatie vanuit Het GroenHuis in Roermond. In Het GroenHuis wordt samengewerkt met de provinciale organisaties IKLNHGL en IVN Limburg, Ons WCL en het Duits-Nederlands Grenspark Maas-Schwalm-Nette

Stichting Instandhouding Kleine Landschapselementen in Limburg (IKL)

De stichting Instandhouding Kleine Landschapselementen in Limburg is een provinciaal werkende organisatie die de actieve zorg bevordert voor natuur en landschap in het Limburgse cultuurlandschap. IKL richt zich daarbij op het behoud en versterking van de karakteristieke verscheidenheid in het landschap. Voor archeologie houdt de IKL zich vooral bezig met het beheer en onderhoud van wettelijk beschermde archeologische monumenten. De IKL heeft samen met de Provincie Limburg, en met de voorganger van Erfgoedbeheer, de Archeologische Monumentenwacht en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed een pilotproject uitgevoerd waarbij 96 zichtbare archeologische landschapselementen hersteld zijn en onder inspectiebeheer zijn gebracht. De instandhouding van de natuurlijke, cultuurhistorische en landschappelijke waarden is niet alleen van belang voor de mensen die er wonen, werken en recreëren, maar evenzeer voor de planten en dieren die er (kunnen) voorkomen. IKL werkt verder nauw samen met gemeenten, particulieren, de landbouw, plaatselijke natuurorganisaties en de jacht (wildbeheereenheden). 

Natuurhistorisch Genootschap in Limburg (NHGL)

Het Heuvelland, het Maasdal en de Peel zijn Limburgse gebieden die voor Nederlandse begrippen een grote verscheidenheid aan planten en dieren herbergen. Al vroeg trok het bijzondere karakter van deze landschappen de belangstelling van mensen die de natuur in het veld bestudeerden. Reeds in 1910 organiseerden zij zich in de provinciale vereniging Natuurhistorisch Genootschap in Limburg. Het Genootschap heeft als doel het bevorderen van de biologische en geologische studie in Limburg en het beschermen van natuurwetenschappelijke en cultuurhistorische waarden. Er zijn zestien studiegroepen, waar geïnteresseerden in een bepaalde planten- of dierengroep elkaar treffen en kennis uitwisselen.

Instituut Voor Natuurbeschermingseducatie (IVN) Limburg

In de provincie Limburg wordt het Instituut Voor Natuurbeschermingseducatie (IVN) vertegenwoordigd door het IVN Consulentschap Limburg in Roermond. Haar werkzaamheden zijn met name tweedelijns gericht. Dat wil zeggen dat het IVN anderen ondersteunt, helpt, adviseert en faciliteert. IVN Limburg voert zelf ook projecten uit die innovatief en ondersteunend zijn voor het werkveld. Meer informatie over deze projecten, samenwerkingsverbanden en dergelijke kunt u lezen op de website van IVN Limburg. Het IVN-district Limburg heeft 35 Limburgse IVN-afdelingen. Deze richten zich op de verhoging van de kwaliteit en de kwantiteit van de natuur in de directe woon- en werkomgeving. 

Ons Waardevol Cultuurlandschap (Ons WCL)

Ons WCL Midden-Limburg is één van de elf ‘Waardevolle Cultuur Landschappen’ in Nederland. Dit zijn gebieden die door de overheid zijn geselecteerd vanwege hun bijzondere landschappelijke, natuurlijke en culturele waarden. De WCL-gebieden krijgen een aantal jaren extra overheidssteun om hun land- en tuinbouw, bosbouw en recreatie op een goede manier te ontwikkelen, in harmonie met de historie en het karakter van het gebied, en niet ten koste van de natuur en het milieu. Ons WCL is actief in de gemeenten Ambt Montfort, Beesel, Echt, Maasbracht, Roerdalen, Roermond, Susteren en Swalmen.
Deze gemeenten vormen een prachtig en afwisselend gebied  met water, bossen en heidevelden, waar land- en tuinbouwgebieden afwisselen met mooie dorpen en kleinere steden.

Duits-Nederlands Grenspark Maas-Schwalm-Nette

Het Openbaar Lichaam Duits-Nederlands Grenspark Maas-Swalm-Nette is opgericht met het doel de grensoverschrijdende samenwerking te verbeteren. Het uiteindelijke doel is het realiseren van een regionale grensoverschrijdende identiteit, die gebaseerd is op de verscheidenheid van de natuur- en cultuurlandschappen binnen het Grenspark en het karakter van de mensen die hier leven.Laatst bewerkt op 17-11-2020