Evaluatie archeologisch onderzoek

Het is belangrijk om de bestaande situatie goed te kennen. Daarom laat de Provincie regelmatig een kwalitatieve en kwantitatieve analyse uitvoeren van het actuele archeologisch onderzoek. De inzichten die dit oplevert helpen zowel de provincie als de gemeenten bij de uitvoering van hun archeologiebeleid.

Bekijk de archeologiebalans (kwantitatieve analyse) van 2006 en de archeologiebalans van 2012.Laatst bewerkt op 21-02-2022