Provinciaal depot voor bodemvondsten

De vondsten en de documentatie van de meeste officiële archeologische opgravingen in Limburg komen in beheer van het Provinciaal Depot voor Bodemvondsten. Hier laten de conservatoren zien hoe onooglijke objecten kunnen worden omgetoverd tot archeologische pareltjes. Er is een archeologisch archief voor wetenschappers en andere geïnteresseerden.

Het depot geeft een deel van zijn materiaal in bruikleen. Dit is te zien bij musea, archeologische onderzoeksinstellingen en tentoonstellingen. Veel topstukken zijn permanent te bezichtigen in het Limburgs Museum in Venlo.

Bruikleen

Een bruikleenverzoek voor archeologische objecten dient ten minste 4 weken voor de gewenste datum van het ontvangen van de objecten te worden ingediend. In het geval van grote of complexe bruikleenvragen is deze termijn ten minste 3 maanden.

Een bruikleen kan worden afgesloten voor maximaal 4 jaar, met een mogelijkheid tot verlenging. De database met te lenen objecten is te raadplegen via provincielimburg.adlibsoft.com

Het bruikleenformulier (zie downloads) dient u in te dienen via de­pot@prvlim­burg.nl

Bij vragen kunt u contact opnemen met telefoonnummer: 06-52720731

Het adres voor correspondentie, het ophalen en retourneren van objecten is:

 • De Vondst
 • T.a.v. Provinciaal Archeologisch Depot
 • Raadhuisplein 20
 • 6411 HK te Heerlen

Aanlevering archeologisch materiaal

Het depot accepteert alleen materiaal dat uitgewerkt is en waarvan een standaardrapportage opgemaakt is conform de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie, tenzij schriftelijk anders overeengekomen met de depotbeheerder.

 • Aanlevering van alle digitale (gemaakte) bestanden geschied via het e-depot.
 • Analoge onderzoeksdocumentatie wordt volledig en in één keer overgedragen aan het depot.
 • De onderzoeksdocumentatie wordt genummerd en gerangschikt aangeleverd conform onderstaande tabel onderzoeksdocumentatie (zie 3).
 • Voor aanlevering van vondsten en monsters zijn aanvullende eisen van kracht (zie 4).

Contact

Het depot is open op werkdagen tussen 9.00 en 15.00.

Het correspondentie- en aanleveringsadres is:

 • De Vondst
 • t.a.v. Provinciaal Archeologisch Depot
 • Raadhuisplein 20
 • 6411 HK HEERLEN


Laatst bewerkt op 21-02-2022