Nadere subsidieregels kerken 2022-2023

Voor wie?

De (toekomstige) eigenaar van een kerk, die deel uitmaakt van het Kerkenprogramma Provincie Limburg 2020-2023.

Waarvoor?

De Provincie Limburg wil kerkgebouwen, zijnde bijzonder religieus erfgoed, voor de toekomst bewaren. Daarom ondersteunt de Provincie de restauratie en/of de herbestemming van kerkgebouwen, eventueel in combinatie met de verbetering van de duurzaamheid  en/of de verbetering van de toegankelijkheid ervan.

Aanvraagformulier

Er is geen standaard aanvraagformulier van toepassing.

Komt u ervoor in aanmerking?

Voorwaarden om een subsidie te kunnen krijgen zijn onder andere:

  • Het gaat om de restauratie en/of herbestemming van een monumentale kerk of om de herbestemming van een beeldbepalende kerk.
  • De restauratie en/of herbestemming van een kerk dient als project opgenomen te zijn in het Kerkenprogramma Provincie Limburg 2020-2023.
  • Voor de restauratie van een monumentale kerk dient er sprake te zijn van een door een onafhankelijke deskundige vastgestelde bouwkundige noodzaak.
  • Indien het project tevens betrekking heeft op de verbetering van de duurzaamheid van de kerk, dient er sprake te zijn van het treffen van energiebesparende maatregelen en/of maatregelen ter verbetering van het gebruikscomfort in de kerk.
  • Indien het project tevens betrekking heeft op het verbeteren van de fysieke en publieke toegankelijkheid van de kerk, dient er sprake te zijn van maatregelen waardoor de kerk wordt voorzien van een toegankelijke entree voor mindervaliden en/of toiletten die tevens toegankelijk zijn voor mindervaliden, dan wel dient er sprake te zijn van maatregelen waardoor het toegangsportaal van de kerk veilig voor het publiek wordt opengesteld.

Voor de volledige voorwaarden adviseren wij u naar de volledige tekst van de regeling te kijken.

Wat is de indieningstermijn?

Uiterlijk 15 december 2023 moet de aanvraag zijn ontvangen.

Indieningstermijn

Tot 1 januari 2024.

Wat is de looptijd van de subsidieregeling?

Maximaal 60 % van de totale subsidiabele kosten en maximaal 600.000,00 per project.

Wat is het maximaal aan te vragen subsidiebedrag?

Maximaal 60% van de totale subsidiabele kosten en maximaal  € 600.000,00 per project.

Wat is het subsidieplafond?

Het subsidieplafond geeft aan hoeveel geld er in totaal voor alle aanvragen beschikbaar is in een bepaalde periode. U vindt het in het actuele overzicht van subsidieplafonds.

Subsidieregeling en documentenLaatst bewerkt op 05-08-2022