Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM)

De Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM) stelt samen met opdrachtgevers, opdrachtnemers en overheden kwaliteitsrichtlijnen op voor het restaureren van monumenten en stimuleert het gebruik hiervan. Dankzij deze richtlijnen weten opdrachtgevers welke eisen zij aan de restauratie van hun monument kunnen stellen. Overheden kunnen met de richtlijnen in de hand naar behoren toezicht houden. En met de richtlijnen in de hand weten de restaurateurs aan kwaliteitsnormen zij behoren te voldoen.

De stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM) heeft samen met de Federatie Grote Monumentengemeenten (FGM) een website, te weten www.monumententoezicht.nl ontwikkeld. Deze website ondersteunt gemeentelijke toezichthouders en handhavers bij hun werk. Op de website zijn aanwijzingen te vinden waar op te letten, afkeurcriteria te raadplegen en na te gaan wanneer werkzaamheden tijdens het onderhoud en restauraties van monumenten verkeerd worden uitgevoerd. 

Het takenpakket van toezichthouders wordt steeds breder en bronnen als bijvoorbeeld het Bouwbesluit bevatten weinig of geen informatie als het om restauratiewerkzaamheden aan ons gebouwde erfgoed gaat. De site geeft zowel informatie aan de bouwkundig onderlegde toezichthouder als aan de juridisch medewerker. Dit handige hulpmiddel geeft per handeling waarop het toezicht zich richt bijv. op constructies, gevels, ramen, deuren, daken en interieur aan met welke criteria geoordeeld kan worden. Sluitstuk van de site is het bieden van inzicht in de toe te passen mogelijke bestuursrechtelijke handhavingsmiddelen.Laatst bewerkt op 16-10-2015