Rijksmonumentenregister

Het Rijksmonumentenregister bevat gegevens van alle rijksmonumenten van Nederland. Dat zijn monumenten die van nationale betekenis zijn. Op dit moment bevat het register 63.000 gebouwde en archeologische rijksmonumenten, waarvan het merendeel woonhuizen zijn.

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed beheert het rijksmonumentenregister. Deze gegevens zijn: monumentnummer, beschermingsstatus, omschrijving, plaatselijke aanduiding (adres), kadastrale aanduiding (perceel), inschrijvingsgegevens en indien van toepassing complexnummer. 

Een monument dat is ingeschreven in het register heeft de beschermde status vanaf de datum van inschrijving. Is de aanwijzingsprocedure van een monument nog niet afgerond dan heeft het een voorbeschermde status.

Voorwaarde voor het toekennen van subsidie of een lening in het kader van de BRIM-regeling is dat het monument is ingeschreven in dit register.

Beeldbank

Daarnaast heeft de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed een beeldbank. Via deze website kan iedereen foto’s en tekeningen opzoeken, bekijken en tegen een vergoeding bestellen. Deze beeldbank ontsluit ongeveer een half miljoen afbeeldingen van erfgoed die de afgelopen 150 jaar zijn gemaakt.Laatst bewerkt op 28-08-2019