Subsidie archeologieparticipatie

Weet jij mensen te bereiken die in hun vrije tijd actief met archeologie bezig willen zijn? Daar is deze subsidieregeling van het Fonds voor Cultuurparticipatie voor. Het gaat erom archeologie te beoefenen, beleven, ervaren, of te gebruiken als bronmateriaal voor creatieve uitingen. Daarbij staat niet het erfgoed, maar de deelnemer centraal. Lees meer

Voor deze vormen kan subsidie worden aangevraagd:

  • Projecten die het aantal vrijwilligers in de archeologie vergroten. Zij kunnen zelf zoeken en graven, maar bijvoorbeeld ook bezoekers ontvangen bij een opgravingslocatie, of de verslaglegging verzorgen.
  • Projecten die mensen in hun vrije tijd aan de slag laten gaan met archeologie, bijvoorbeeld tijdens evenementen. Het gaat om actief meedoen en beleven. 
  • Projecten met archeologisch erfgoed als inspiratie of bronmateriaal voor creatieve uitingen.

Wie kan aanvragen?

Weet jij mensen te bereiken die in hun vrije tijd actief met archeologie bezig willen zijn? Daar is deze subsidieregeling voor. Het gaat erom archeologie te beoefenen, beleven, ervaren, of te gebruiken als bronmateriaal voor creatieve uitingen. Daarbij staat niet het erfgoed, maar de deelnemer centraal.

Waar let het Fonds voor Cultuurparticipatie op?

Laat in de subsidieaanvraag zien dat in jouw project de deelnemer centraal staat. Maak ook duidelijk hoe door dit project meer mensen of een ander publiek worden bereikt. Het gaat in deze regeling echt om actief meedoen.

Kijk voor subsidie voor erfgoededucatie of de subsidieregeling Mediakunst- en erfgoededucatie van het Fonds voor Cultuurparticipatie van toepassing is. Voor het toegankelijk maken of presenteren van archeologisch erfgoed kennen de provinciale erfgoedhuizen of de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed de subsidiemogelijkheden.

Praktische voorwaarden

  • Het project start niet eerder dan 13 weken na je aanvraag, en niet later dan 6 maanden na toekenning van de subsidie.
  • Het project duurt maximaal 2 jaar.
  • De subsidie archeologieparticipatie mag maximaal 50% van je projectkosten dekken.
  • De post onvoorzien op de begroting mag niet meer dan 7% van de totale kosten zijn.
  • Er mag maximaal 20% van de subsidie worden ingezet voor materiële investeringen.

Tip: lees de hele subsidieregeling (onder ‘Documenten’) voor de complete voorwaarden.

Het indieningstermijn voor deze regeling is verlengd naar 26 november 2021.Laatst bewerkt op 08-10-2021