Subsidie herbestemming

U kunt jaarlijks van 1 oktober tot en met 30 november herbestemmingssubsidie aanvragen bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Deze subsidie bevordert een duurzaam gebruik van monumenten en van gebouwen met een cultuurhistorische waarde. De regeling voorkomt dat monumenten waarvoor een nieuwe functie lastig te vinden is, langere tijd leeg staan en daardoor snel achteruit gaan. Lees meer

Om het verduurzamen van monumenten verder te stimuleren wordt met ingang van 2020 het uitvoeren van verduurzamingsonderzoeken subsidiabel gesteld in aanvulling op een haalbaarheidsonderzoek.

Onderzoek, verduurzaming en wind- en waterdichtmaatregelen

De rijksoverheid draagt via de subsidie bij in de volgende kosten:

  • onderzoek: kosten voor onderzoek naar de haalbaarheid van de herbestemming
  • verduurzaming: kosten om de verduurzamingsmogelijkheden van het bouwwerk te onderzoeken in aanvulling op een herbestemmingsonderzoek.
  • wind- en waterdichtmaatregelen: kosten om het bouwwerk in de tussentijd wind- en waterdicht te houden

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) beoordeelt de subsidieaanvragen, wijst ze toe (of af) en verdeelt het beschikbare budget en stelt naderhand de subsidie vast aan de hand van een verantwoording. 
Het Restauratiefonds zorgt voor de uitbetaling en de verrekening met de uiteindelijk vastgestelde subsidie.Laatst bewerkt op 09-09-2021