Steunpuntennetwerk Cultureel Erfgoed

Het Steunpunt Archeologie & Monumentenzorg Limburg staat niet op zichzelf. Ook in andere provincies zijn provinciale steunpunten, erfgoedhuizen of centra voor cultuurhistorisch erfgoed actief. 

De steunpunten hebben in 2004 als gevolg van de evaluatie van de steunpunten door het Ministerie van OCW een relatienetwerk opgezet: het Netwerk Steunpunten Cultureel Erfgoed. Gezamenlijk is toen besloten om te komen tot een vorm van benchmarking, zodat nog sterker met één gezicht naar buiten kan worden getreden en zodat op diverse terreinen kan worden samengewerkt.

Aan SAM Limburg gerelateerde instellingen in de andere provincies zijn: 

• Stichting Cultureel Erfgoed Zeeland 
• Erfgoedhuis Zuid-Holland
Steunpunt Monumenten en Archeologie Noord-Holland
• Steunpunt Monumentenzorg Fryslân
• Stichting Libau Groningen
Steunpunt Cultureel Erfgoed Drenthe Plus
• Steunpunt Archeologie en Monumenten Flevoland
• Het Oversticht Overijssel 
• Gelders Genootschap
• Landschap Erfgoed Utrecht
• Monumentenhuis Brabant​

Voor informatie over het Steunpunt Erfgoed Drenthe neem contact op met de Provincie Drenthe


 

 

 Laatst bewerkt op 19-05-2015